więcej informacji

Produkty firmy FarmInc/Agrivital są pochodzenia naturalnego.  Wszystkie wyżej wymienione produkty można stosować u rolnictwie i ogrodnictwie ekologicznym oraz w ekologiczneu hodowli zwierząt. Agrivital posiada certyfikat GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA). 

Chętnie przedstawimy Państwu więcej informacji dotyczących naszych produktów.