DANU

Zwiększ swoje plony i wartość odżywczą uprawianych roślin! DANU  to stymulator wzrostu, który między innymi  zwiększa odporność roślin. Rośliny są dzięki temu w mniejszym stopniu narażone są na szkody spowodowane przez bakterie, wirusy i grzyby.

 

DANU wzmacnia roślinę i zwiększa występowanie mikroorganizmów w glebie. Stymuluje bakterie tlenowe (bakterie tlenolubne). Danu zapewnia rozwój silnego systemu korzeniowego, dzięki któremu roślina może skuteczniej pobierać i wykorzystywać substancje odżywcze z gleby. Powoduje to lepszy wzrost roślin i osiąganie przez nie wyższych wartości odżywczych.

 

  • Właściwy rozwój systemu korzeniowego, owoców i roślin uprawnych
  • Wyższe plony i wartości odżywcze

Zastosowanie i dozowanie 
Można spryskiwać preparatem Danu w połączeniu z herbicydami i fungicydami. Potrzeba niewiele preparatu dla osiągnięcia dobrych wyników: 1 do 2 kg na 200 – 400 l wody na jedno użycie na Ha.