NUADA

Voor betere spijsvertering bij pluimvee

Nuada zorgt voor een betere opname van het voer en een betere spijsvertering. Het bevordert de dagelijkse groei van de dieren en draagt bij aan hun gezondheid. Nuada verbetert de luchtkwaliteit in de stal en dat heeft weer een positieve invloed op het dierenwelzijn. Pluimvee produceert meer eieren met betere schalen. En bij vleeskuikens is een betere groei aangetoond.

De weerstand wordt voor een groot deel in de darmen bepaald. De darmen vormen namelijk het leefgebied voor de darmflora, een verzamelnaam voor alle bacteriën die zich in de darmen bevinden. Ze helpen de darmwand sterker te maken en de darmwerking te bevorderen. Daarnaast ondersteunen ze bij de opname van waardevolle voedingsstoffen uit de diervoeding. Een evenwichtige darmflora draagt bij aan de voervertering en de natuurlijke afweer. Nuada stimuleert de goede bacteriën en helpt daardoor de darmflora op te bouwen of te herstellen, bijvoorbeeld na een antibioticakuur.

Nuada Feed wordt geproduceerd op basis van zeer zuiver en uiterst fijn gemalen natuurlijk krijtmeel. Nuada Water heeft als basis zeer zuiver voederzout.

De voordelen van NUADA op een rij

  • Verbetert het immuunsysteem waardoor de kans op infecties wordt verkleind en de kosten voor dierenarts en medicijnen afnemen
  • Gezondere veestapel, minder uitval
  • Betere groei en eieren met betere schalen
  • Verbetering stalklimaat; vermindering geur en ammoniakemissie
  • Rustigere, minder agressieve dieren