EPONA

Voor een betere spijsvertering

Epona is een voedingssupplement dat wordt toegediend via het voer of het drinkwater. Het verbetert de voervertering, het immuunsysteem en diverse technische kengetallen. Tevens wordt op termijn de ammoniakuitstoot gereduceerd en het stalklimaat verbetert. Epona wordt toegepast bij dragende, lacterende zeugen, vleesvarkens en biggen.

De weerstand wordt voor een groot deel in de darmen bepaald. “Darmgezondheid is wellicht het belangrijkste aspect op een varkenshouderij. Darmen regelen de veerkracht om met stress en ziekte om te gaan.”, zo vertelt Johanna Fink-Gremmels, hoogleraar van de faculteit Diergeneeskunde in Pigbusiness

De darmen vormen het leefgebied voor de darmflora, een verzamelnaam voor alle bacteriën die zich in de darmen bevinden. Ze helpen de darmwand sterker te maken en de darmwerking te bevorderen. Daarnaast ondersteunen ze bij de opname van waardevolle voedingsstoffen uit de diervoeding. Een evenwichtige darmflora draagt bij aan de voervertering en de natuurlijke afweer. Epona stimuleert de goede bacteriën en helpt daardoor de darmflora op te bouwen of te herstellen, bijvoorbeeld na een antibioticakuur.

Epona bestaat uit voederkalk. Dit natuurlijke mineraal heeft een specifieke behandeldeling ondergaan, waardoor de hierboven genoemde werking optreed. Epona verbeterd het immuunsysteem, waardoor de kans op infecties kleiner wordt. Epona resulteert in gezondere, rustigere dieren die u een hoger rendement zullen brengen, op een natuurlijke manier! Het kan toegepast worden bij elke veestapel; varkens, rundvee en kippen.

De (drijf)mest, afkomstig van met Epona behandelde dieren zal dezelfde positieve eigenschappen mee krijgen als bij behandeling met Berkana. Dus ook zal het ongedierte in de stal, zoals vliegen, afnemen.

Het is mogelijk om Epona zowel via het voer als het drinkwater toe te passen.

De voordelen van Epona op een rij
  • Verbetering van de voerderconversie
  • Verbetert het immuunsysteem
  • Gezondere veestapel
  • Hogere vleesproductie
  • Verbetering stalklimaat; vermindering geur en ammoniakemissie
  • Homogenere mest; door de afbraak van het organische materiaal is er minder sprake van koekvorming
  • Rustigere, minder agressieve dieren

Toepassingen
Epona is een supplement voor drinkwater of veevoer. 

  • Epona Feed: 200 gram per 1.000 kg voer
  • Epona Water: 1 kg per 20.000 liter water

Epona water kan ook worden gebruikt in brijvoerinstallaties. Bij drinkwater wordt het via een doseerpomp rechtstreeks in de leiding gebracht.