DANU M

Voor een beter stalklimaat

Danu M is een unieke drijfmestverbeteraar, een katalysator voor belangrijke biochemische processen in de mest. Processen die resulteren in homogenere mest, betere waarden van de mest en de (voeder)gewassen, een beter stalklimaat en minder ongedierte, zoals vliegen. Danu M kan gebruikt worden voor de behandeling van mest van alle diersoorten, zoals varkens en rundvee.

Normaal gesproken is mest een zuurstofarme omgeving, daardoor ontstaan anaerobe (zuurstofarme) processen. In een zuurstofarme omgeving wordt stikstof omgezet in methaan, dat in de lucht zal verdwijnen.

Danu M bestaat uit calciumcarbonaat. Dit natuurlijke mineraal heeft een specifieke behandeldeling ondergaan. Deze behandeling zorgt voor een zuurstofactiverende werking van het product. Danu M zorgt derhalve voor een zuurstofrijkere omgeving, dit resulteert in de stimulatie van aerobe bacteriën in de mest, waardoor ook de natuurlijke stikstof beter behouden blijft en beter benutbaar voor de gewassen wordt. Daarbij wordt de vorming van methaan tegengegaan.

Danu M zorgt er onder meer voor dat u de mest minder hoeft te mixen en gemakkelijker aan kunt brengen op het land. Een verminderde arbeidsinspanning dus. Bovendien wordt het bodemleven verbeterd.

Regelmatig gebruik van Danu M resulteert in een prettigere omgeving voor mens en dier.

De voordelen van Danu M op een rij
  • Homogenere mest en minder schuimvorming
  • Minder vorming van harde lagen in de mestbassins, mestkelders komen makkelijker leeg
  • Minder schimmels en ongedierte, zoals vliegen in de stal
  • Verminderde arbeidsinspanningen
  • Minder  productie van methaan, ammonia en lachgas: vermindering van geur- en ammoniakemissie. Significant betere lucht in de stallen.
  • Waardevolle natuurlijke stikstof blijft behouden en wordt beter benutbaar
  • Betere meststof en betere humusproductie, werkt bodem herstellend
  • Mest heeft meer energie beschikbaar voor bodemleven
  • Betere voederwaarden van de gewassen
Toepassen

Danu M wordt geleverd in poedervorm; voor de beste resultaten lost u 1 tot 1,5 kg op in een ruime hoeveelheid water. Dit is voldoende om 100 m3 mest te behandelen. Voor de eerste behandeling adviseren we een dubbele dosering.

Om te zorgen dat Danu M met voldoende vocht wordt aangebracht kunt u het toepassen tijdens schoonspuiten van de stallen. De eerste resultaten zijn na circa 4 weken zichtbaar. Indien nodig kunt u de behandeling na 6 weken herhalen.

Een andere mogelijkheid is om Epona toe te dienen via de dieren, u behaalt dan de zelfde positieve resultaten in de mest.